Friday, September 2, 2011

Guest Lecture 05 - Sept 09 (10-12) - Henrik Olinder (in Swedish)

.
This lecture is given in Swedish!


Tid och plats: Fredag 9 September, 10-12, lektionssal M33

Titel: "Kriskommunikation och när radion blir informationsbärare"
Gäst: Henrik Olinder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Innehåll: Henrik kommer att prata om kommunikationens betydelse vid kris, om det talade språkets kraft och om vårt behov av symbolhandlingar. Henrik tar även upp det kommunikativa perspektivet före, under och efter en kris och kommer att spela upp några exempel från radio för att visa på detta.

Om: Henrik Olinder jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och har tidigare jobbat vid Styrelsen för psykologiskt försvar samt vid Krisberedskapsmyndigheten. Henrik bedriver utbildningar inom området kriskommunikation sedan tio år tillbaka främst för informatörer. Han är även redaktör för studier och metodhandböcker inom området kriskommunikation samt styrelseledamot i Sveriges informationsförening. Under 2011 kommer han att ge ut boken "Bildens retorik i journalistiken" (Norstedts) tillsammans Brigitte Mral.
.

No comments:

Post a Comment